Уважаемые родители!

http://sad8berezka.ucoz.ru/uvazhaemye_roditeli.docx