ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

http://sad8berezka.ucoz.ru/polozhenie_ob_obrabotke_i_zashhite_personalnykh_da.docx