ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХhttp://sad8berezka.ucoz.ru/polozhenie_ob_obrabotke_i_zashhite_personalnykh_da.docx