Положение о наблюдательном совете ДОУ


http://sad8berezka.ucoz.ru/polozhenie_o_nabljudatelnom_sovete_dou.docx